REGULAMIN

Przedstawiamy wam regulamin naszej imprezy. Prosimy o jego uważną lekturę, ponieważ, zastosowane w nim rozwiązania, znacznie odbiegają od tych ogólnie przyjętych, a także wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w stosunku do 2017 roku. Koncepcją wyjściową tego regulaminu był mój pomysł połączenie tych dwóch koncepcji, co nazwałem „libi-nie libi z kwitem” inaczej mówiąc, chciałem wprowadzić dokumentację do konwencji festiwalowej. Osobiście uważam, że każdy modelarz budując model przegląda zdjęcia i inne materiały dotyczące oryginału i nie jest to w dzisiejszych czasach problemem zdobycie i  dołączenie do modelu takiej prostej dokumentacji w postaci kilku-kilkunastu zdjęć i rysunków, która z jednej strony pomorze sędziom w ocenie, a z drugiej pozwoli udowodnić modelarzowi, że wykonał kawał dobrej roboty. Pomysł, ku mojemu zaskoczeniu został bardzo ciepło przyjęty, przez modelarzy, z którymi o nim dyskutowałem, a sam regulamin jest wypadkową wielu dyskusji i chyba już nie przypomina wersji wstępnej J W stosunku do 2017 roku najistotniejsze zmiany to do W trakcie lektury zwrócicie szczególną uwagę na punkty 12 i 13 bo tam przede wszystkim w prosty sposób jest zawarta istota koncepcji.  

Z modelarskim pozdrowienie, przedstawiciel organizatorów

                                                                           Filip Jereczek-Bambrowicz

REGULAMIN Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego Orężada 2018

1. Organizatorem Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego „Orężada 2018 Colberg Model Show” w Kołobrzegu jest:

FPHU MM Dominika Mirtoko- Jereczek – właściciel marki „ModelMaker”

2. TERMIN I MIEJSCE
03 – 05.08.2018
Hala Milenium W Kołobrzegu ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38 

CELE I ZADANIA FESTIWALU
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowania historią;

– Promocja Kołobrzegu i jego historii
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

3. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

4. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:

 • modele plastikowe oraz żywiczne, dopuszczalne użycie innych tworzyw sztucznych oraz innych materiałów w ilości do 20%
 • modele kartonowe;
 • modele wykonane z innych materiałów (scratch) drewno, metal itp. 

Grupy wiekowe:

 • do 12 lat – młodzik (M)
 • od 12 do 16 lat – junior (J)
 • powyżej 16 lat – senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji. W przypadku nieobecności autora, modle nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji ogólnej. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie, powinny być zgłaszane do Sędziego Głównego lub Sędziego Technicznego nie później niż do odprawy sędziowskiej.

9. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. W przypadku łączenia klas Junior/Senior/Młodzik jedno wyróżnienie będzie zarezerwowane dla Juniora i/lub Młodzika bez względu na ocenę punktową całej klasy.

10. Rejestracja modeli dokonywana jest tylko i wyłącznie poprzez zakładkę na stronie internetowej www.colbergmodelshow.pl Rejestracja będzie włączona do dnia 4 sierpnia 2018 roku do godz. 13.

11. Zarejestrowanie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu REGULAMIN Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego Orężada 2018.

12. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.

13. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę:

 • wrażenie ogólną
 • estetykę – dokładność wykonania model
 • stopień trudności
 • wierność odwzorowania z oryginałem (w przypadku kategorii Sinces-Fiction kreatywność/inwencja własna)
 • jakość dokumentacji (nie uwzględniana w kategoriach Sinces-Fiction)

14. Każdy z podanych elementów będzie punktowany w skali od 1 do 10 według oceny indywidualnej sędziego.

15. Każdy modelarz ma prawo dołączyć do modelu dokumentację zawierającą zdjęcia i rysunki oryginału. Dokumentacja może zawierać zdjęcia z budowy modelu, jednak nie więcej niż połowa całej dokumentacji. Dokumentacja nie jest obowiązkowa. Zakres dostarczonych materiałów nie jest określony. Jako dokumentacje traktuje się zarówno jedno zdjęcie jak i obszerniejszy zbiór, nie więcej jednak niż 20 stron formatu A4. Instrukcja winna być dostarczona na nosniku papierowym. Nie dopuszcza się innej formy dokumentacji. Instrukcja budowy modelu czy dodatku waloryzacyjnego nie jest dokumentacją. Każdy modelarz, który dołączy dokumentację do modelu (modeli) otrzyma od organizatorów dodatkowy upominek bez względu na ostateczny wynik rywalizacji. Dokumentacja będzie przejmowana przez obsługę festiwalu w momencie rejestracji i oddawana przy wydawaniu modeli.

16. KLASY FESTIWALOWE:

MODELE KARTONOWE

 • (FP) Samoloty, śmigłowe odrzutowe oraz śmigłowce – (młodzik/junior/senior)
 • (SP) Okręty i żaglowce- (młodzik/junior/senior)
 • (AP) Pojazdy wojskowe kołowe, gąsienicowe i szynowe- (młodzik/junior/senior)
 • (DP) Dioramy – (młodzik/junior/senior)
 • (FP) Figurki – (młodzik/junior/senior)
 • (HP) Budowle (młodzik/junior/senior)
 • (CVP) Pojazdy cywilne
 • (EA) Free Style – wszystkie inne nie zakwalifikowane do powyższych

MODELE PLASTIKOWE (i inne tworzywa sztuczne)

 • (MC) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)
 • (PS) samoloty wojskowe 1/144 i mniejsze (klasa łączona)
 • (PO1) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)
 • (PO2) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
 • (PP1) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
 • (PP2) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)
 • (PP3) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)
 • (PJ1) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
 • (PJ2) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)
 • (PJ3) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)
 • (H1) Śmigłowce wojskowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
 • (H2) Śmigłowce wojskowe skala 1/48 i większe (młodzik/junior/senior)
 • (CP1) Samoloty cywilne 1/144 i mniejsze
 • (CP2) Samoloty cywilne 172
 • (CP3) Samoloty Cywilne 1/32 i większe
 • (AT1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
 • (AT2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)
 • (AW1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
 • (AW2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)
 • (A) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kat łączona (młodzik/junior/senior)
 • (DAM) Dioramy lądowe do 1/48(młodzik/junior/senior)
 • (DAB) Dioramy lądowe 1/35 i większe (młodzik/junior/senior)
 • (DPM) Dioramy lotnicze (młodzik/junior/senior)
 • (W1) Statki i okręty w skali ≤1/350 – kategoria łączona
 • (W2) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 – kategoria łączona
 • (RV) Modele szynowe
 • (FM) Figurki do 54mm
 • (FB) Figurki od 54 mm
 • (B) Popiersia
 • (WE) Pojazdy cywilne
 • (S-FW) Pojazdy Since-Fiction
 • (S-FF) Figurki Sinces-Fiction
 • SCRATCH – MODELE WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW (METAL, DREWNO itp.) – Klasa łączona, bez podziału na skale

17. Organizatorzy oraz Sędzia główny nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

18. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą medalowe miejsca od 1 do 3, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania, organizator przewiduje dodatkowe wyróżnienia w klasie. W ramach zajęcia miejsca od 1 do 3 przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe. Klasę rozgrywa się w przypadku wystartowania min. 2 modelarzy w klasie.

19. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

20. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poczynania zmian w regulaminie do dnia 15 lipca 2018 roku o czym poinformują na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

 Nagrody specjalne

BEST OF SHOW – najlepszy model zdaniem organizatorów i sędziow

Puchar Szefowej ModelMaker – za najlepszy model z kalkomaniami ModelMaker

Najlepszy model Wystawy 100 MODELI NA 100 LAT LOTNICTWA

Puchar Prezydenta Kołobrzegu za najlepszy model festiwalu zdanie fundatora

Puchar Starosty Kołobrzeskiego za najlepszy model sprzętu z okresu Zimnej Wojny zdaniem fundatora

Puchar Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 

Puchar Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anny Mieczkowskej za najlepszy model festiwalu zdaniem fundatora

„Pod But” za najlespzy model festiwalu zdaniem KPM Kszalin

Nagroda specjalan od firmy AWC Models